Trajnim dyditorë: “Procedura Penale dhe fazat e procedurës” 04-05 Shkurt 2017

  Trajnim dyditorë: “Procedura Penale dhe fazat e procedurës” 04-05 Shkurt 2017

  1186
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, praktikantëve të gjykatës, prokurorive dhe avokatisë si dhe studentëve të fakulteteve juridike publike dhe kolegjeve private në Republikën e Kosovës.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit: Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) 04-05 Shkurt 2017 orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim: Çmimi i trajnimit është 35.00 euro kurse pagesa për trajnim, bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit: Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve: Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim: Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni: Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999 Web: www.ikt-ks.org Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë Programi i Trajnimit:

  PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS

  – Procedura parapenale;

  – Procedura paraprake;

  – Procedurat alternative;

  – Akuzimi;

  – Procedura penale kryesore;

  – Procedura me mjete juridike;

  – Procedura ndaj të miturve;

  – Procedurat e veçanta.