Trajnim dyditorë: “Të folurit në publik / Public speaking” 11 Shkurt 2017

  Trajnim dyditorë: “Të folurit në publik / Public speaking” 11 Shkurt 2017

  2019
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:

  • Personave të cilet punojnë apo pretendojne të punojnë në sektorin e drejtesisë; Gjyqtarë, Prokurorë, avokatë, juristë, praktikantë, studentë të fakulteteve juridikpublike dhe kolegjeve private
  • Personave të cilët punojnë në sektorin publik, biznes apo organizata joqeveritare
  • Pjesëtareve të partive politike, gazetar, ligjërues dhe të gjithë ata me pak ose aspak përvojë të folurit ne publik, që e kuptojnë se aftësia e të folurit në publik është një përbërës kyç i suksesit.

  Përmes këtij Trajnimi do te arrihet:

  • Menaxhimi i stresit, ngritja e aftesive dhe forcimin e vetbesimit gjatë të folurit publik
  • Menxhimi i situatave në komunikimin publik permes mesazheve dhe batutave të momentit
  • Krijimi i lidhjeve në mes të prezantuesit dhe audiences
  • Mesimi i ideve për frymezimin e audiences
  • Komunikimin me audience të veçantë si; gjykatë, klientë, media
  • Krijimin e aftësive për përdorni e trupit, zëri dhe mendjes për frymëzimin e audiencës
  • Rëndësia e kontaktit me sy
  • Degjimi aktiv
  • Teknikat e prezantimit
  • Trajtimi me lehtësi i pyetjeve dhe përgjigjeve

  Trajnues:
  Kushtrim Sheremeti – Aktor

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet me datë 11-12 Shkurt 2017, prej orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 49.00 euro, kurse pagesa për trajnim bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë