Literaturën juridike IKT ju sjell në shtëpinë tuaj❗️

  Literaturën juridike IKT ju sjell në shtëpinë tuaj❗️

  1344
  SHARE

  Literatura në dispozicion:
  -Doracakun për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës
  -Përmbledhjet e ligjeve (penale dhe civile)
  -Përmbledhjet e formave juridike (penale dhe civile)

  Literatura i dedikohet:
  – Juristëve të diplomuar,
  – Avokatëve
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Kandidatëve për provimin për gjyqtar
  – Studentëve të fakulteteve juridike,
  – Zyrtarëve ligjor të institucioneve publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.

  Porosit literaturën duke na kontaktuar në
  ?: trajnime@ikt-ks.org ose ☎️:049/607-999❗️

  Literatura juridike për:
  #Avokatë #Kandidatë-e-Provimit-të-Jurisprudencës #Studentë-të-Fakulteteve-Juridike