Apliko online
Më telefono
Më shkruaj email
Më dërgoni pro-faturën


Aplikoni online për Trajnimet e organizuara nga Instituti i Kosovës për Trajnime – IKT:

– Trajnimin intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 12 ditorë

– Trajnimin intensiv për përgatitjen e Provimit të Noterisë – 12 ditorë

– Trajnimin dyditorë “E drejta penale materiale dhe procedurale”

– Trajnimin dyditorë “Procedura penale dhe fazat e procedurës”

– Trajnimin dyditorë “E drejta civile materiale dhe procedurale”

– Trajnimin dyditorë “Procedura civile dhe fazat e procedurës”

– Trajnimin dyditorë “E drejta Administrative dhe E drejta e punës”

– Trajnimin dyditorë “E drejta Kushtetuese dhe E drejta Evropiane”

– Trajnimet tjera