Trajnime për provimin e jurispodencës

Trajnime për provimin e jurispodencës

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 21 Shtator 2020

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 21 Shtator 2020. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 20 Korrik 2020

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 20 Korrik 2020. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 25 shkurt 2020

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 25 shkurt 2020. Me qëllim të dhënies së mundësisë...

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 03 shkurt 2020

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 03 shkurt 2020. Me qëllim të dhënies së...

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 13 janar 2020

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 13 janar 2020. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 02 dhjetor 2019

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 02 dhjetor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë...

Përgatitja e Provimit të Jurisprudencës për afatin e dhjetorit – 20 nëntor 2019

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 20 nëntor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë...

Përgatitja e Provimit të Jurisprudencës për afatin e dhjetorit – 04 nëntor 2019

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 04 nëntor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë...

Përgatitja e Provimit të Jurisprudencës për afatin e shtatorit – 14 shtator 2019

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 14 shtator 2019. Me qëllim të dhënies së...

Përgatitja e Provimit të Jurisprudencës për afatin e shtatorit – 29 gusht 2019

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 29 gusht 2019. Me qëllim të dhënies së...