Trajnimet e fundjaves

Trajnimet e fundjaves

Trajnim dy ditor “E drejta materiale dhe procedurale civile” 21- 22 Dhjetor 2019

Trajnimi i dedikohet: – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...

Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 02, 03, 09, 10, 16...

KLLF në bashkëpunim me IKT organizojnë Trajnim 6 ditor "Pjesa teorike e jurisprudencës” Datat dhe Temat e trajnimit: 02-03 nëntor (Drejta penale materiale - Drejta e...

Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 05–06, 12-13 dhe 19-20 tetor...

KLF në bashkëpunim me IKT organizojnë Trajnim 6 ditor "Pjesa teorike e jurisprudencës” Datat dhe Temat e trajnimit: 05–06 tetor (Drejta penale materiale - Drejta...

Trajnim “Analizë e lëndëve të vërteta gjyqësore juridike penale dhe civile” 06-07 prill 2019

Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, praktikantëve të gjykatës, prokurorive...

Trajnim dy ditorë “E Drejta materiale dhe procedurale Penale” 19-20 janar 2019

Trajnimi i dedikohet: - Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, - Kandidatëve për provimin për gjyqtar - Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike,...

Trajnim dy ditorë “E Drejta Administrative dhe e Drejta e Punës” 26-27 Janar 2019

Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, praktikantëve të gjykatës, prokurorive...

Trajnim dy ditorë “E Drejta Administrative dhe e Drejta e Punës” 15-16 Shtator 2018

Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, praktikantëve të gjykatës, prokurorive...

Trajnim dy ditorë “E Drejta materiale dhe procedurale Penale” 08-09 shtator 2018

Trajnimi i dedikohet: - Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, - Kandidatëve për provimin për gjyqtar - Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike,...

Trajnim dy ditorë “E drejta kushtetuese dhe e drejta evropiane” 03-04 shkurt 2018

Trajnimi i dedikohet: – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...

Trajnim dy ditorë “E drejta materiale dhe procedurale civile” 15-16 Shtator 2018

Trajnimi i dedikohet: – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...