Konferenca Shkencore

Konferenca Shkencore

Instituti i Kosovës për Trajnime – IKT, fillon se shpejti me organizimin e Konferencave Shkencore

“Konferencat Shkencore…” janë konceptuar në mënyrë që t’iu shërbejnë në mënyrë periodike për ngritjen profesionale dhe formimin shkencor të stafit akademik të Universiteteve dhe Kolegjeve në Kosovë, studentëve të tyre, por edhe të punonjësve të praktikës; Gjyqtarëve, Prokurorëve e Avokatëve, ekspertëve, përfaqësuesve të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, shoqërisë civile etj.

Për tu njoftuar me detajet e organizimit të konferencave na kontaktoni në numrin e telefonit: +383 49 607 999 ose në e-mail: konferenca@ikt-ks.org