Sheshi Nëna Terezë A/22, Hy.2, Nr.5 Prishtinë

Tel: + 386 (0) 49 607 999

trajnime@ikt-ks.org