Cheap https://bestreplicawatchsite.com/.Under $50 https://fakerolex.icu/.Perfect gift replica watches.link https://fakerolex-watch.net/.find this www.rolexeconomico.com.Fast Delivery https://buyswiss-watches.com.com/.important link replicacopy.com.visit this website replicawatches-rolex.org.here you can find the best zerokilledwatches.com.Resources https://www.watchesb.com/.useful reference computerswatches.clone www.pornowatches.com.look at here now replica watches.visit the site https://www.ipatekphilippe.com.read the full info here https://www.newsbellross.com.Ladies https://www.showfranckmuller.com/.sell www.sexhublot.com.great post to read fake rolex watches.Highest Quality https://www.freebellross.com/.Under $69 replica breitling.

Instituti i Kosovës për Trajnime (IKT) është organizate kryesore e specializuar ne ofrimin e trajnimeve juridike në Republikën e Kosovës.

IKT ka mision promovimin dhe zbatimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës, me qëllimin e forcimit të kapaciteteve profesionale të individëve, zyrtarëve të institucioneve publike dhe biznesit privat.

Për 6 vite, përmes trajnimeve tona, ne kemi ndihmuar qindra kandidatë qe me sukses ta kalojnë Provimit e Jurisprudencës e gjithashtu qindra studentëve dhe profesionistë tjerë ligjore qe ti ngrisi aftësitë e tyre, të ngrisin njohuritë e tyre dhe për të përmbushur kërkesat e tyre profesionale.

Duke punuar me ju, ne jemi më shumë se vetëm një ofrues trajnimi. Ne jemi partneri juaj i trajnimit, duke dëgjuar komentet dhe sugjerimet tuaj, ne zhvillojmë përmbajtjen e trajnimeve në bazë të kërkesave tuaja, kështu që trajnimet të jenë sa me të rëndësishme për ju dhe nevojat tuaja.

Në trajnimet juridike të organizuara nga Instituti i Kosovës për Trajnime (IKT) janë angazhuar trajnerë me përgatitje të lartë teorike dhe me përvojë të gjatë në praktikën e zbatimit të ligjit si: gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë të fakulteteve juridike

Trajnuesit e angazhuar nga radha e gjyqtarëve;

 • Prof. Dr. Fejzullah Hasani, ish Kryetar i Gjykatës Supreme
 • Sylejman Nuredini, Gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës
 • Erdogan Haxhibeqiri, Gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës
 • Nenad Lazic, Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm–Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit
 • Dr.sc.Driton Muharremi, Gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit
 • Zenel Leku, Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm–Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit
 • Dr.sc.Rafet Haxhaj, Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm–Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit
 • Ma.sc.Albert Zogaj, Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit
 • Mahir Tutuli, Gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën e Apelit
 • Mr.sc.Ali Kutllovci, Gjyqtar në Departamenti i Krimeve të rënda në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, Ud/Kryetar i Gjykatës
 • Saranda Bogaj Sheremeti, Gjyqtare në Departamentin civil në Gjykatën Themelore në Prishtinë

Trajnuesit e angazhuar nga radha e prokurorëve;

 • Besim Kelmendi, Prokuror ne Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
 • Naim Abazi, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë

Trajnuesit e angazhuar nga radha e avokatëve;

 • Adem Vokshi, avokat
 • Mr.sc.Kujtim Kërveshi, avokat
 • Ljubomir Pantovic, avokat
 • Dejan Vasic, avokat
 • Ekrem Agushi, avokat
 • Ardi Shita, avokat

Trajnuesit e angazhuar nga radha e Profesorëve;

 • Dr.sc. Avni Puka, Ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetit të  Prishtinës
 • Dr.sc. Mirlinda Batalli, Ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës
 • Dr.sc. Remzie Istrefi, Ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës

Trajnues të tjerë;

 • Sinan Visoka, Noter
 • Gertjana Hasalla (Elbasan, Shqiperi), Ekspert e Barazisë Gjinore

Kontaktoni Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT në; E-mail: trajnime@ikt-ks.org ose Tel: 049/607-999, apo  ne Rrjetet sociale

Facebook:facebook.com/Trajnime.IKT; Instagram: instagram.com/trajnime_ikt  dhe në

Twitter: twitter.com/Trajnime_IKT