Trajnim dyditorë: “Procedura Penale dhe fazat e procedurës” 24-25 Dhjetor 2016

  Trajnim dyditorë: “Procedura Penale dhe fazat e procedurës” 24-25 Dhjetor 2016

  2186
  SHARE

  penale-2 Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, si dhe studentëve të fakulteteve juridike publike dhe kolegjeve private në Republikën e Kosovës.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit: Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe dielë) dhe organizohet në fundjave prej ores 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim: Çmimi i trajnimit është 35.00 euro kurse pagesa për trajnim, bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit: Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve: Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim: Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni: Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999 Web: www.ikt-ks.org Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë Programi i Trajnimit:

  PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS – Procedura parapenale; – Procedura paraprake; – Procedurat alternative – Akuzimi; – Procedura penale kryesore; – Procedura me mjete juridike; – Procedura ndaj të miturve; – Procedurat e veçanta. penale-3