Ligjëratë e hapur “Komunikimi përmes perspektivës gjinore – të vërtetat pas diskriminimit...

  Ligjëratë e hapur “Komunikimi përmes perspektivës gjinore – të vërtetat pas diskriminimit gjinor (24 tetor 2020)

  887
  SHARE

  Komunikimi i të gjithë llojeve është në thelb të punës dhe jetës të secilit prej nesh, prandaj është e rëndësishme të kuptojmë sesi funksionon në bazë të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Për këtë do na duhet të shtrojmë disa pyetje për diskutim.

  – Përse perspektiva gjinore?
  – A ka ndikim gjinia në komunikim?
  – A i përket diskriminimi gjinor të shkuarës apo të tashmes?

  Ky leksion do të shërbejë për të ndarë koncepte bazë të komunikimit ndër personal dhe gjithashtu do të trajtohet si një forum i hapur diskutimi më të rinjtë mbi stereotipet e dëmshme gjinore dhe mendësitë e vjetra; ndikimi i tyre në shoqëri dhe sesi ato formësojnë jetën tonë të përditshme. Do të përdoren video, prezantime dhe mjete të tjera inovative për nxitjen e diskutimit. Qëllimi është të nxitet një reflektim mbi mënyrën sesi përftimi i perspektivës gjinore e përmirëson komunikimin si në familje dhe shoqëri.

  Realizimi i këtij leksioni të hapur me studentë të fakultetit juridik do të jetë një vlerë e shtuar për informimin dhe ndërgjegjësimin e tyre dhe do ti pajisë me mjete komunikimi të vlefshme.

  Ligjëruese:
  Gertjana Hasalla, Eksperte e Barazisë Gjinore, Elbasan/Shqipëri

  Kohëzgjatja dhe orari i Ligjëratës:
  Ligjërata mbahet me datë 24 tetor 2020 (e shtunë) prej orës 10:00-12:00.

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të ligjëratës do të pajisen me certifikata të pjesëmarrjes nga IKT.

  Aplikimi dhe numri i pjesëmarrësve:
  Afati për aplikim nga të interesuarit fillon me 19 Tetor 2020 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim përkatësisht me 21 Tetor 2020 (e enjte) në ora 16:00. Numri i vendeve në trajnim i kufizuar në 20 pjesëmarrës. Pjesëmarrja ne ligjërate është pa pagesë.

  Për aplikim na kontaktoni;
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë