Uncategorized

Uncategorized

Ligjëratë e hapur “Komunikimi përmes perspektivës gjinore – të vërtetat pas diskriminimit gjinor (24...

Komunikimi i të gjithë llojeve është në thelb të punës dhe jetës të secilit prej nesh, prandaj është e rëndësishme të kuptojmë sesi funksionon...

Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 02, 03, 09, 10, 16...

KLLF në bashkëpunim me IKT organizojnë Trajnim 6 ditor "Pjesa teorike e jurisprudencës” Datat dhe Temat e trajnimit: 02-03 nëntor (Drejta penale materiale - Drejta e...

Trajnim dyditor për përgatitjen e Provimit të Noterisë 29-30 qershor 2019

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 2 ditë dhe do të mbahet me datë 29-30 Qershor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Noterisë 01-12 qershor 2019

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe do te mbahet me datë 01-12 Qershor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 24 Maj 2017 (grupi i...

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me datë 24 Maj 2017. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi...

Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 12 Maj 2017 (grupi i...

Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me datë 12 Maj 2017. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi...

Trajnim dy ditorë “E Drejta Administrative dhe e Drejta e Punës” 20-21 maj 2017

Trajnimi i dedikohet: – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...

Trajnim dy ditorë “Procedura Civile dhe fazat e procedurës” 06-07 Maj 2017

Trajnimi i dedikohet: – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...

Trajnim dy ditorë “E Drejta materiale dhe procedurale Penale” 13-14 maj 2017

Trajnimi i dedikohet: - Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, - Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në...