Trajnime tjera

Trajnime tjera

Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Civile” 16-17 maj 2020

Trajnimi i dedikohet: - Juristëve të diplomuar, - Avokatëve - Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, - Kandidatëve për provimin për gjyqtar - Studentëve të fakulteteve juridike, - Zyrtarëve...

Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Penale” 09-10 maj 2020

Trajnimi i dedikohet: - Juristëve të diplomuar, - Avokatëve - Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës, - Kandidatëve për provimin për gjyqtar - Studentëve të fakulteteve juridike, - Zyrtarëve...

Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Noterisë – 09-20 mars 2020

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe do te mbahet me datë 09-20 Mars 2020. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit...

Trajnim për Provimin pranues për Gjyqtarë 12-22 shtator 2019

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 11 ditë dhe fillon me datë 12 shtator 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar,...

Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Noterisë -18-29 maj 2019

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 11 ditë dhe do te mbahet me datë 18-29 Maj 2019 grupi i dytë dhe 20-31 maj 2019 grupi...

Trajnim “Analizë e lëndëve të vërteta gjyqësore juridike penale dhe civile” 30-31 mars 2019

Trajnimi i dedikohet: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, praktikantëve të gjykatës, prokurorive...

Trajnim 7 ditorë “E drejta penale/civile materiale dhe procedurale”

Trajnim 7 ditorë “E drejta materiale dhe procedurale Penale dhe Civile” Datë: 02 - 08 qershor 2018 Trajnimi i dedikohet: - Kandidatëve të cilët do ti nënshtrohen...

Trajnim për Provimin pranues për Gjyqtarë 08-18 mars 2018

KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT: Trajnimi zgjatë 11 ditë dhe fillon me datë 08 Mars 2018. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet...

Trajnim dyditorë: “Të folurit në publik / Public speaking” 11 Shkurt 2017

Trajnimi i dedikohet: Personave të cilet punojnë apo pretendojne të punojnë në sektorin e drejtesisë; Gjyqtarë, Prokurorë, avokatë, juristë, praktikantë, studentë të fakulteteve juridikpublike...

“Të zhvillojmë shkathtësitë e komunikimit në Gjuhën Angleze”

Instituti i Kosovës për Trajnime–IKT, organizon Kurse intensive “Të zhvillojmë shkathtësitë e komunikimit në Gjuhën Angleze”. Kurset janë unike dhe kanë për qëllim qe...